Subsidie oproep brede gezinsondersteuning

  • 30 november 2016

Vlaams ministers Liesbeth Homans en Jo Vandeurzen lanceren een open subsidieoproep 'brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede' met het oog op het realiseren van grondrechten en structurele kinderarmoedebestrijding.

Meer info op de website www.huizenvanhetkind.be

De aanvraag (in de vereiste sjablonen) moet ingediend worden voor vóór 19 december 2016 (8u30).