Studiedag 'Een krachtige GGZ mét families' - Oproep praktijken

  • 14 augustus 2017

Op vrijdag 24 november 2017 organiseert het Familieplatform Geestelijke Gezondheid hun jaarlijkse studiedag. Dit jaar hebben zij volgend thema gekozen: 'goede praktijken en wat er leeft m.b.t. families in de geestelijke gezondheidszorg'. In de namiddag maken ze ruimte vrij voor het uitwisselen van ‘good practices’ m.b.t. het bejegenen, betrekken, informeren en ondersteunen van familiebetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg.  

Hiervoor nodigen ze zorgverleners, beleidsmakers, zorg- en familieorganisaties, onderzoekers,… graag uit om hun ‘good practice(s)’, vernieuwende of inspirerende  initiatieven m.b.t. familieparticipatie/familiebeleid te delen a.d.h.v. een Posterpresentatie. De bedoeling is dat de deelnemers van deze studiedag vrij kunnen rondlopen en naar eigen keuze de posters kunnen bekijken die hen aanspreken.  Een unieke kans dus om jullie organisatie onder de aandacht te brengen en uw harde werk, goede ideeën, uitgewerkt materiaal te delen om zo ook anderen te inspireren om aan de slag te gaan rond het bejegenen, betrekken, informeren en ondersteunen van familiebetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie over de studiedag vindt u alvast via deze website.