Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

Auteur :

Vlaamse Regering

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

In 2005 heeft de Vlaamse overheid er de eerste keer voor gekozen om het Vlaamse geletterdheidsbeleid te bundelen onder een Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen. Verschillende beleidsdomeinen en partners uit de praktijk werden betrokken om samen doelstellingen en acties uit te tekenen. In 2012 werd een tweede Plan geschreven, hierin werden nog meer beleidsdomeinen en partners betrokken.
In 2017 werd het derde Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 opgemaakt met vijf strategische doelstellingen:

  • We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren;
  • We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen de familieomgeving om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken;
  • We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden en behouden van werk te verhogen en bij te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt;
  • We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen;
  • We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij.