Straathoekwerk Gent

Doel van het project

Straathoekwerk is aanwezig in de verschillende Gentse wijken. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie en advies, ondersteunen, motiveren en stimuleren en verwijzen door indien nodig.

Korte beschrijving

Op straat, pleintjes, café’s, via huisbezoeken,… leren straathoekwerkers kwetsbare mensen echt kennen en samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden om het leven draaglijker te maken.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Straathoekwerk onderneemt acties om de binding tussen de doelgroep en maatschappelijke voorzieningen te verhogen. Met maatschappelijke voorzieningen bedoelen we zowel de dienst- en hulpverlening overheen de verschillende levensdomeinen. Het kan dus gaan over de dienst bevolking, het OCMW, Kind en Gezin, opvangcentra voor dak- en thuislozen, onderwijs, politie en andere…

Dit doen we op drie niveau’s. Microniveau, mesoniveau en macroniveau.

Microniveau: Loodsen

Mesoniveau: Netwerk

Macroniveau: Brede maatschappelijke zorg

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Kennismaking met Straathoekwerk Gent aan de hand van de cirkel van het straathoekwerk (Een visuele weergave van missie en de technieken).

Reflecties na het congres

Link straathoekwerk met proportioneel universalisme:

  • Belang van de dienstverlening toegankelijk te willen maken voor iedereen, dan zal men extra inspanningen moeten doen voor sommige mensen, sommige gezinnen.
  • Belang van de buurt goed te kennen: voor wie is die extra inspanning nodig? Dit kan via een goed wijkobservatie en hoe mensen zich daarin bewegen. Van daaruit worden contacten gelegd, op plekken waar de mensen al zijn, en wordt er gewerkt aan relatieopbouw. 
  • Een straathoekwerker kan aanvullend werken op andere diensten: door tijd te kunnen nemen voor mensen, door vanuit vertrouwensrelatie toe te leiden, door mensen te versterken waardoor er connecties gemaakt worden die al lang opgeblazen waren (voorbeeld van mevrouw die haar kinderen al jaren niet gezien had en waar de link via straathoekwerk is gelegd), …

Contactgegevens

Contactpersonen:

Bruno Van herck, straathoekwerker

Bruno.VanHerck@stad.gent

Adres:
Dienst Outreachend Werken - Straathoekwerk - Departement Samenleven en Welzijn - Stad Gent
Bezoekadres: Abeelstraat 19, 9000 Gent
Correspondentieadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 268 21 50 - Fax 09 268 21 59
Gsm 0476 86 12 23

Website:

www.gent.be

Tekst de cirkelmethodiek

stad gent