Stijn De Neve - Kind in Vertrouwen

Reeds jaren werk ik met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings. Steeds opnieuw vraag ik mij af: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat ze volledig tot hun recht komen?” In mijn zoektocht naar antwoorden verdiepte ik mij o.a. in geweldloze communicatie, de kracht van spelen, democratisch onderwijs en volgde ik de opleidingen gezinswetenschappen en spelcounseling. Met Kind in Vertrouwen draag ik mijn passie en inzichten over aan iedereen die met kinderen en jongeren leeft en/of werkt.

sprekersdatabank

Organisatie

Kind in Vertrouwen

Talen

Nederlands, Engels

Werkdomeinen

  •  Baby's, peuters & kleuters
  •  Lagere school
  •  Jongeren
  •  Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  •  Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)

Contactgegevens

Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel

Telefoonnummer: 0494 33 16 67

E-mailadres: stijn@kindinvertrouwen.be

Website: www.kindinvertrouwen.be

Facebook: www.facebook.com/kindinvertrouwen 

Twitter: https://twitter.com/kindinvertrouwe

Likedin: www.linkedin.com/company/kindinvertrouwen

 

Over de spreker

Reeds jaren werk ik met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings. Steeds opnieuw vraag ik mij af: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat ze volledig tot hun recht komen?” In mijn zoektocht naar antwoorden verdiepte ik mij onder andere in geweldloze communicatie, de kracht van spelen, democratisch onderwijs en volgde ik de opleidingen gezinswetenschappen en spelcounseling. Met 'Kind in Vertrouwen' draag ik mijn passie en inzichten over aan iedereen die met kinderen en jongeren leeft en/of werkt.

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Dagelijks ervaar ik de waarde hiervan voor mezelf en in relatie met kinderen en volwassenen. Ik heb mij hier volop in verdiept via intensieve trainingen, oefengroepen, boeken en door het dagelijks te gebruiken.
Een andere passie van mij is democratisch onderwijs en zelfsturend leren. Zo heb ik in 2010 de democratische school, Sudbury School Gent, mee opgericht en daar enkele jaren gewerkt.
Vanuit mijn enorme interesse in gezinnen en de ouder-kindrelatie heb ik de bacheloropleiding gezinswetenschappen met succes gevolgd.
Verder intrigeert het thema “spelen” me. Naast dat ik zelf graag speel, heb ik me verdiept in wat spelen is en hoe spel bijdraagt aan leren, sociale relaties en emotionele verwerking. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding cliënt-centered spelcounseling om kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden te ondersteunen.
 

Omschrijving

Met Kind in Vertrouwen ondersteun ik (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders, kindbegeleiders om vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid met kinderen en jongeren om te gaan. Enerzijds door de innerlijke basis van zelfvertrouwen, zelfverbinding en een positief zelfbeeld bij ouders en opvoeders te doen groeien. Anderzijds door het aanbrengen van kennis en het oefenen van vaardigheden.
Daarnaast begeleid ik gezinnen, kinderen, ouders en opvoeders om hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en de onderlinge relaties te verstevigen. Empathie vormt hierbij steeds de basis.

Hieronder vind je een greep uit het aanbod. Het is tevens mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen.

Trainingen verbindend communiceren met kinderen en jongeren:

In deze trainingen leer je hoe je met meer vertrouwen en verbinding kan omgaan met kinderen en jongeren, zowel in 'lastige' situaties als om het contact met kinderen te versterken.
Hiervoor maken we gebruik van geweldloze communicatie (ook wel verbindende communicatie genoemd) ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beiden met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt. Zelf ervaar ik reeds vele jaren hoe verbindende communicatie een krachtige manier is om de band met kinderen te versterken, om respectvol te gaan staan voor mijn eigen behoeften en om echt rekening te houden met kinderen zonder over me heen te laten lopen. In deze trainingen werken we aan het inzicht, vaardigheden en bewustzijn van geweldloze communicatie. Aanvullend komen ook andere inzichten en vaardigheden aan bod. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

Voor verbindend communiceren met kinderen en jongeren kan ik o.a. het volgende aanbieden:
- Info/introductieavond om kennis te maken met verbindend communiceren en om te zien of ze interesse hebben in het volgen van trainingen.
- Basistraining
- Empathisch luisteren naar kinderen en jongeren
- Omgaan met boosheid, verdriet en angst van je kind
- Wat als je kind 'nee' zegt?
- Voorbij straffen en belonen, samenwerken vanuit verbinding
- Speels verbinden met kinderen
- Eigen boosheid, onmacht, schuld en schaamte, wat doe je ermee?
- Bemiddelen bij conflicten tussen kinderen en jongeren
- Verbindend communiceren met baby's en peuters


Dit is mijn lichaam! Respectvol omgaan met het lichaam van kinderen:

Je lichaam is iets heel persoonlijks. Je wil zelf beslissen wat er met je lichaam gebeurt. Ook kinderen willen dit. In deze workshop ontdek je waarom die lichamelijke autonomie zo belangrijk is. In het kader van #metoo bekijken we hoe je respectvol kan omgaan met aanraking en persoonlijke grenzen van kinderen. In deze workshop kunnen o.a. aanraking, naar wc gaan, eten, kleren en slapen aan bod komen.


De kracht van spel:

Tijdens deze lezing neem ik je mee in de wondere wereld van spelen. Spelen is wat kinderen van nature doen. Maar waarom spelen kinderen? Zomaar als tijdverdrijf? Nee, toch niet. Door te spelen leren kinderen ontzettend veel, worden ze sociaal vaardiger en verwerken ze ervaringen. Tot slot bekijken we hoe we spelen nog meer tot zijn recht kunnen laten komen?

Workshop relatiespelen met ouder en kind:

Heb je zin om lekker samen te spelen met je kind en tevens de relatie met je kind te verstevigen?
In deze actieve workshop probeer je al doende allerlei toffe relatiespelen uit samen met je kind. De uitleg en begeleiding van de spelen gebeurt met de nodige fantasie. En de ouders worden gecoacht om zo veel mogelijk afstemming, verbinding en plezier te creëren. Het plezier bij zowel ouder als kind is belangrijk, samen plezier maken brengt je dichter bij elkaar.
Deze workshop is voor ouders, grootouders, plusouders of pleegouders samen met hun kind tussen 3 en 7 jaar.
 

Kostprijs

Prijs: op aanvraag

Regio

Antwerpen, Vlaanderen