Sterke Start, een participatief, empowerend groepsprogramma voor jonge ouders in het eerste jaar na de geboorte.

door Dorine Heynickx en Ann Morissens


De meeste ouders omschrijven het eerste levensjaar van hun kindje als overweldigend omdat er heel wat dingen in hun leven veranderen. Ineens word je ‘mama’ of ‘papa’ of krijg je er een kindje bij. Niet alleen werk maar ook vrije tijd moeten misschien anders georganiseerd worden. Heel wat jonge ouders maken zich soms zorgen over de ontwikkeling en de gezondheid van hun kindje, de partnerrelatie, de combinatie werk-gezin… .  

Hogeschool UC Leuven-Limburg ontwikkelde daarom samen met jonge gezinnen, professionele zorgverleners en experts uit werkveld, onderwijs en onderzoek het groepsprogramma Sterke Start ter ondersteuning van ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kindje. Sterke Start is gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie en reeds bestaande evidence-based programma’s (o.a. Centering Parenting).

Doel van het Sterke Start groepsprogramma is het jonge gezin te ondersteunen in het eerste jaar na de geboorte en hun gezondheid te bevorderen. Sterke Start wil jonge gezinnen niet enkel versterken met vaardigheden en kennis maar ook hun vertrouwen in eigen kunnen vergroten zodat zij zelf actieve deelnemers worden van hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun kind. Daarnaast faciliteert dit programma het ontstaan van sociale netwerken tussen gezinnen, zorgverleners en de bredere samenleving. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Het Sterke Start groepsprogramma past zeer goed binnen het gezins- en opvoedingsondersteunend aanbod van Huizen van het Kind. Daarnaast is de infrastructuur van de fysieke Huizen van het Kind meestal goed afgestemd op de noden van jonge gezinnen wat toegankelijkheid voor de doelgroep bevordert. Bijkomend kunnen jonge ouders op deze manier in contact komen met het ruimere aanbod van Huizen van het Kind.  

Het programma biedt tevens mooie opportuniteiten om de samenwerking tussen Huizen van het Kind en Kind en Gezin verder uit te bouwen. Vaak is er een consultatiebureau van Kind en Gezin aanwezig in de fysieke Huizen van het Kind waardoor de doelgroep vlot gerekruteerd kan worden en waardoor regioverpleegkundigen eventueel als groepsbegeleider een rol kunnen spelen in het groepsprogramma en zo verder expertise kunnen uitbouwen.  

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Uit de literatuur blijkt dat groepsprogramma’s een goede manier zijn om ouders te ondersteunen.  Bekende voorbeelden van groepsprogramma’s zijn Centering Pregnancy en Centering Parenting, die vooral in de VS, maar ook in Nederland een plaats gekregen hebben in het (zorg)aanbod. Ook bij ons zien we de voorbije jaren een trend  die  weggaat van het louter 1 op 1 informeren naar het realiseren van een empowerend groepsaanbod. Dit vraagt om aanpassingen bij zorgverleners, niet enkel wat aanpak betreft, maar ook naar vaardigheden toe. Aan de hand van onze ervaringen met de piloot (in een Huis van het Kind) en de evaluatie hiervan willen we onze ervaringen delen om zo het werkveld, en de Huizen van het Kind in het bijzonder, enthousiast te maken om met het groepsprogramma aan de slag te gaan. 

Contact

  • Dorine HEYNICKX -  klinisch psycholoog en onderzoeker aan hogeschool UC Leuven-Limburg - dorine.heynickx@ucll.be
  • Ann MORISSENS - politicoloog, docent en onderzoeker aan hogeschool UC Leuven-Limburg - ann.morissens@ucll.be 

www.ucll.be

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

ouderschap en opvoedingsondersteuning

Kamer

congres kamer impact
UCLL