Sport en kansen voor jongeren

Eeklo

Binnen ons netwerk is er een aanbod van KICK-boks voor jongeren uitgebouwd. Vanuit de vaststelling dat er voor een groep (kwetsbare en niet-kwetsbare)  jongeren geen gepast sportaanbod was in Eeklo is een Kick-boks groep voor jongeren ( 16-25 jaar) opgestart. Onder begeleiding van een professionele trainer zijn er wekelijkse kickbokstrainingen in de  Sporthal. Een mix van jongeren ( kwetsbaar/niet-kwetsbaar) is intussen lid van de kickboksgroep en zijn toegeleid vanuit de verschillende deelnemende partners.
Jongeren betalen lidgeld; met een Uitpas met kansentarief is dit ¼ van deze prijs.

Naast de gewone trainingen worden ook groepsdynamische activiteiten georganiseerd, en worden de jongeren die meer (individuele) ondersteuning nodig hebben opgevolgd door de welzijnspartners.

Welke partners werken hiervoor samen?

Het project is vormgegeven en wordt verder opgevolgd door de Sportdienst Eeklo ( tbs accommodatie en financiële middelen, toeleiding), Jeugddienst Eeklo ( toeleiding en financiële middelen), Groep Intro Meetjesland ( toeleiding, praktische organisatie, begeleiding en ondersteuning deelnemers), Wijkcentrum De Kring ( toeleiding, praktische organisatie, begeleiding en ondersteuning deelnemers)

Eeklo

Binnen ons netwerk Schooluitval worden jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen uit het onderwijs en jongeren (niet-leerplichtigen) die ongekwalificeerd zijn uitgestroomd terug opgevist en worden ze in overleg toegeleid naar het meest passende aanbod (tewerkstelling, opleiding, onderwijs, hulpverlening). In de schoot van dit netwerk werd ook een spijbeloverleg opgericht dat tot doel heeft om een spijbelactieplan uit te werken en uit te voeren.

Welke partners werken hiervoor samen?

 • Alle basisscholen en secundaire scholen uit het vrije net en het gemeenschapsonderwijs (onderwijs)
 • VCLB en CLB van het GO (onderwijs/welzijn)
 • OCMW (welzijn/hulpverlening)
 • Sociale Politie (ordehandhaving)
 • RCGG (geestelijke gezondheid)
 • JAC (hulpverlening)
 • Jeugdhuis de Route (vrije tijd)
 • Provinciaal Netwerk tegen Schooluitval (onderwijs)
 • Kisp en Het perspectief (volwassenonderwijs)
 • VDAB (tewerkstelling)
 • Groep Intro (welzijn, opleiding, jeugd)
 • Vokans (opleiding en tewerkstelling)
Foto Eeklo kickbboks2 (002).jpg