Sociale cohesie

Het inzetten op ontmoeting en sociale cohesie is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Evoluties en opties Roadmap
Verslag jobshadowingtraject ‘Sociale steun en cohesie’

Samen met het VBJK/VCOK en 6 praktijkorganisaties werd een jobshadowing en intervisietraject rond sociale cohesie opgezet. Door elkaars werking van binnenuit te leren kennen, en dit tijdens de intervisiemomenten te bediscussiëren werd een referentiekader, die verschillende aandachtsgebieden en indicatoren horend bij het thema sociale steun en cohesie beschrijven, ontwikkeld. In het rapport vind je heel wat aandachtspunten en voorbeelden per aandachtsgebied.

Werken met vrijwilligers: verslag uitwisselingsdag 8 juni 2017

Veel Huizen van het Kind werken samen met vrijwilligers. Hoe kan je een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren en hoe zorg je voor een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Praktijkbeschrijving Spel en Ontmoetingsplaats

Samen met de erkende Spel en Ontmoetingsplaatsen werd in het voorjaar 2019 de huidige praktijk van Spel en Ontmoetingsplaatsen beschreven.

Dit document is een referentie voor het uitbouwen van Spel en Ontmoetingsplaatsen.

Themapagina Ontmoeting en Ontmoetingsplaatsen

Heel wat voorzieningen zoals een consultatiebureau Kind en Gezin, een spelotheek, inloopteam, kinderopvang of een Huis van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod.
Dit kan zeer divers vormgegeven worden: als hoofdopdracht of nevenactiviteit, in een aparte ruimte of in een multifunctionele ruimte, begeleid door professionele medewerkers en/of door vrijwilligers.
Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.

Video "Sociale cohesie in woord en beeld"
video sociale cohesie
Uit de praktijk
Vlog "Vrijwilligers - Campus O3"
vrijwilligers
Vlog "Sociale cohesie - HvhK Haspengouwen"
sociale cohesie
Vlog "Vrijwilligers 2 - Campus O3"
vrijwilligers
Vlog "Speelhuis Huppel - HvhK Sint-Niklaas"
HvhK Sint-Niklaas
Literatuur en onderzoek
Transitie en uitdagingen voor het vrijwilligerswerk

Onderzoek door Thuishulp vzw.

Ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders

Rapport onderzoeksproject met als doel praktijkgerichte modellen voor de ontmoeting tussen kinderen en ouders in de Huizen van het Kind te ontwikkelen. 
Tekst opgemaakt door VBJK

Vrijwilligers: onderzoeksproject Kind en Preventie

Kind en Preventie vzw onderzocht de mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers in de Huizen van het Kind.