SELMA-project tegen haatspraak

  • 26 november 2019

Online haatspraak is een groeiend probleem. Mensen ervaren internet vaak als een vijandige ruimte. Als aanvulling op bestaande initiatieven om online haatspraak te reguleren, te volgen of te rapporteren, is duidelijk een proactiever antwoord nodig.

SELMA (sociaal en emotioneel leren voor wederzijds bewustzijn) is een tweejarig project, meegefinancierd door de Europese Commissie, dat haatspraak wil aanpakken door wederzijds bewustzijn, tolerantie en respect te bevorderen.

Er zijn zes partners betrokken uit vijf Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Griekenland en Verenigd Koninkrijk). European Schoolnet is de coördinator van het project.

De algemene visie van het SELMA-project wordt vastgelegd door de slogan: Hacking Hate. Het bouwt voort op een benadering van sociaal en emotioneel leren om jonge mensen in staat te stellen verandering te bewerkstelligen; het helpt hen het fenomeen van online haat beter te begrijpen; het biedt hen tools en strategieën om te handelen en een verschil te maken.

Meer concreet zal SELMA zich richten op jongeren (11-16 jaar), voornamelijk op scholen, maar ook in de buitenschoolse gemeenschappen die van invloed zijn op hun welzijn. Het zal hen - samen met hun collega's, leerkrachten, ouders en andere professionals en verzorgers - betrekken bij een veelzijdige leerreis. Het zal een bredere dialoog bevorderen met belanghebbenden in het onderwijs (inclusief ministeries van Onderwijs), maatschappelijke organisaties en de industrie. 

Meer informatie en de toolkit vind je op de website.