SBO onderzoek meertaligheid

  • 2 februari 2018

In januari werd het Strategisch Basis Onderzoek (SBO) bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, met als werktitel: Promoting Early Multilingualism in Childhood and Childcare (ProEMC2). goedgekeurd. Dit interuniversitair SBO-project naar de relatie tussen meertalige ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar en de professionele voorzieningen voor hen zoals kinderopvang en opvoedingsondersteuning zet in op volgende doelstelling: het ontwikkelen, dissemineren en duurzaam implementeren van vijf sociale toepassingen waarmee meertaligheid en meergeletterheid in de vroege kinderjaren kunnen bevorderd worden. Ondermeer een aanvulling op MeMoQ, zodat er meer handvatten zijn rond meertaligheid en meervoudige geletterdheid. En een professionaliseringtraject voor gezinsondersteuning.

Voor dit project zoekt de KUL een onderzoeksmedewerker voor de duur van één jaar. Meer info vind je hier