Save the date voor Klein-kunst: cultuur voor de allerjongsten

  • 13 april 2018

Op vrijdag 5 oktober 2018 slaan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kind en Gezin, VBJK, VCOK en de stad Leuven de handen in elkaar voor een boeiende studiedag over kunst en cultuur voor de allerjongsten.

Wie zelf al eens met heel jonge kinderen naar een museum trok of met baby's naar een muziekvoorstelling op maat, weet hoe hard ze ervan kunnen genieten. Met grote ogen, zintuigen op scherp en vol verwondering geven jonge kinderen zich over aan artistieke en culturele prikkels. We geloven dat ouders, maar ook kinderopvang en andere organisaties die met kinderen werken enerzijds en het bredere culturele veld anderzijds hier een belangrijke rol in spelen. Daarom organiseren we een inspiratiedag (geënt op de jaarlijkse KIDDOdag) waar cultuurorganisaties (bibliotheken, cultuurcentra, kunstorganisaties, musea, kunstenaars …) kunnen kennismaken met gezinsondersteunende organisaties (zoals de Huizen van het Kind) en met kinderopvang (gezinsopvang, groepsopvang, buitenschoolse opvang tot 6 jaar) en samen het belang van kunst en cultuur voor de allerjongsten kunnen ontdekken.

Noteer dus alvast 5 oktober in je agenda en kom in Leuven proeven van een theatervoorstelling, (artistieke) workshops, debatten en lezingen op maat. We boksen het programma nog volop in elkaar.

Begin juni volgt nieuwe informatie op deze website!