Sarah De Backer

sarah de backer

Organisatie

En Route

Talen

Nederlands en Engels

Werkdomeinen

- Lagere school
- Jongeren
- Gedrag en welzijn
- School en vrije tijd

Contactgegevens

Gemeente: Maarkedal
Telefoonnummer:  +32474536006
E-mailadres: info@enroute.be

LikedIn: https://www.linkedin.com/in/sarah-de-backer-a98173127/
Website: www.enroute.be

 

Over de spreker

Sarah bouwde een rijke ervaring op binnen het onderwijs, als auteur en als trainer voor verschillende organisaties. Ze combineerde een functie als uitgever bij Abimo (educatief en jeugdboeken) met de coördinatie van de vormingscentra Leefsleutels en Onderwijs Service. Ze sloeg bruggen tussen (internationaal) onderzoek en de dagelijkse praktijk tijdens vormingen, trainingen en de verwerking in uitgaven. Deze expertise groeit vandaag verder binnen En Route als trainer, auteur & creatief denker.

Omschrijving

Krachtig voor de klas
Hoe schep je een klasklimaat waarin geleerd kan worden? We zoeken naar strategieën om het hoofd koel te houden en om moeilijke situaties efficiënt aan te pakken. Hoe pak je conflicten aan, wat te doen met pesters en gepeste leerlingen? Hoe leren we om respectvol met elkaar om te gaan? Hoe creëren we een leeromgeving voor elk kind in de klas?

Feedback als motor van groei en motivatie bij leerlingen
Het ontvangen van feedback heeft een versterkende werking: het stelt iemand in staat om verder te gaan, het zet aan tot nadenken, plannen, aanpassen en heroverwegen. Hoe kunnen we feedback geven en ontvangen met als doel de groei van kinderen en jongeren te verbeteren? We zoomen in op de relatie tussen feedback en motivatie.

Verbeelding als hefboom voor gedragsverandering
Vertrekkend vanuit de basisprincipes van het oplossingsgericht werken, ga je dieper in op de kracht van verbeelding om te komen tot gedragsverandering. Verschillende technieken komen aan bod zoals de wondervraag, schaalvragen,
rollenspelen, ... Hierbij is telkens aandacht voor de grondhouding van de begeleider vanuit een oplossingsgericht perspectief. Het 4G schema vormt de rode draad doorheen deze vorming: Gebeurtenis + Gedachte = Gevoel + Gedrag.

Hoe kunnen jongeren uit de spiraal van lastig gedrag stappen?
Tijdens deze vorming, benaderen we problemen en lastig gedrag vanuit een ander perspectief. We gaan ervan uit dat iedere jongere een bijdrage kan leveren aan de oplossing. De jongere wordt m.a.w. eigenaar van de oplossing en de volwassene begeleidt hem tijdens dit zoekproces. Dit werkt niet alleen motiverend, maar zet de jongere ook aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We gaan actief aan de slag met communicatiestrategieën die gericht zijn op verbinden en samenwerken.

Open en geweldloos communiceren
Communiceren, samen leven, samen werken... loopt niet van een leien dakje. Té vaak spreken we onze verwachtingen niet uit en beluisteren we de noden van anderen onvoldoende. Worden in jouw organisatie hete hangijzers ontweken?
Of worden ze enkel in de wandelgangen benoemd? Heerst er een klaagcultuur en voelen mensen zich niet gehoord? De inzichten van M. B. Rosenberg zullen verhelderend zijn voor je team.

Effecten van communicatie. Waarom zijn er zo vaak misverstanden?
Merk je in jouw team (soms) spanningen en ontevredenheid over (re)acties van collega's? Communiceren zonder misverstanden is een illusie. Maar door inzicht te krijgen in waar die misverstanden vandaan komen, kan de 'schade'
beperkt en hersteld worden. Aan de hand van het model van Edwin Hoffman (TOPOI) wordt duidelijk welke elementen in onze taal en in ons denken voor problemen zorgen. We gaan op zoek naar eigen voorbeelden en alternatieven die
werken.

Doelgericht in communicatie
Tijdens deze vorming gaan we dieper in op hoe je in functie van de vooropgestelde doelen in gesprek gaat met medewerkers opdat ze in staat zijn om verder te gaan, zich aan te passen, te plannen, zelfstandig te werken op
een realistische en afgewogen manier? Hoe kun je medewerkers inzicht geven in wat 'succes' betekent?

Doelgericht in actie!
De slaagkansen van een uitdaging, hoe klein of groot ook, worden in eerste instantie bepaald door een gedeelde visie en het stellen van realistische doelen voor de toekomst. Tijdens deze vorming ga je aan de slag met
persoonlijke drijfveren om te komen tot gedeelde doelstellingen van het team en de organisatie. Get the vision right and simple is de boodschap!

Krachtige teams: sterker dan ooit verbonden
Het doel van deze vorming is samen bouwen aan een positief klimaat in je team. Hoe motiveer je jouw team om meer en beter samen te werken? En hoe draagt het hele team verantwoordelijkheid daarvoor? Wat verbindt jullie?
Brené Browns inzichten vormen ons vertrekpunt. Zij zoekt naar wat mensen verbindt, naar wat mensen de kracht geeft ten volle te gaan voor waar ze in geloven.

Waardering voor je team als basishouding
Vertrekkend vanuit een waarderende houding, appreciative inquiry, ga je stilstaan bij de noden van je team en hoe angst om te falen, perfectionisme, ... tot uiting komen op de werkvloer. Maar vooral leer je hierop anticiperen
vanuit een coachende, authentieke houding. Je ontdekt hoe jouw zelf-leiderschap je team kan stimuleren het beste van zichzelf te geven.

Bouwen aan vertrouwen in je team
Het fundament van een succesvol team is de vaardigheid om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en wanneer nodig te herstellen. We doorlopen op een interactieve manier het gedragsmodel van vertrouwen(P. Lencioni) om inzicht
te krijgen in het gedrag dat jij en je team stellen om constructief conflicten aan te gaan, betrokkenheid te creëren, verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk succes te boeken.

Kostprijs

- Lezing van 2 uur (€ 350 + km)
- Vorming van 3 uur (€ 400 + km)
- Vorming van 6 uur (€ 700 + km)

Regio

Maarkedal