SAR WVG adviseert ivm breed onthaal

  • 12 februari 2016

Minister Vandeurzen zet de eerste stappen richting een geïntegreerd breed onthaal. De SAR WVG hecht hier veel belang aan want het is goed dat mensen een duidelijk aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen met al hun zorg- en ondersteuningsvragen. Een geïntegreerd breed onthaal bestaat volgens de raad uit verschillende componenten. Dit onthaal maakt in elk geval deel uit van een generalistische eerstelijnswerking die laagdrempelig en toegankelijk is voor de hele bevolking. Het onthaal moet voor de raad duidelijk meer zijn dan een loket waar burgers informatie vinden.

Lees het advies op de website van SARWVG