SAM, het nieuwe steunpunt voor Mens en Samenleving

  • 5 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zetten Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Centrum Schuldenlast en Samenlevingsopbouw Vlaanderen zich samen in voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. Het nieuwe steunpunt SAM ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en beleid in het formuleren van individuele en structurele antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting. Het gekende aanbod blijft bestaan, alle lopende projecten en engagementen worden verdergezet. Door een intersectorale aanpak zullen kennis, goede praktijken en methodieken hun weg vinden naar een breder publiek. Meer informatie vind je hier.