Roadmap Huizen van het Kind: verkennen tool peer-evaluatie

  • 17 april 2020

In 2018 ontwikkelden we de roadmap Huizen van het Kind en bijhorende toolbox. Dit biedt Huizen van het Kind de mogelijkheid om een planning op te maken om hun lokaal samenwerkingsverband op maat van lokale noden en behoeften uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorziening.

We willen deze toolbox uitbreiden met tools voor reflectie op de kwaliteit van het aanbod en samenwerkingsverband.
Bij het verkennen van bestaand materiaal leerden we bij de Finse collega's een interessante peer-evaluatie tool kennen.  Het wordt in Finland gebruikt in de ontmoetingsplaatsen (die deel zijn van hun Huizen van het Kind). Kern is dat collega-Huizen van het Kind via observatie en in dialoog cruciale aspecten van de werking aan een kritische blik onderwerpen om suggesties voor kwaliteitsverbetering te formuleren. 

EXPOO zoekt enkele coördinatoren Huizen van het Kind die éénmalig samen willen nadenken over de meerwaarde van dergelijke tool en proces. 

We plannen daarvoor een online meeting op 26 mei (9u30 tot 11u). 

Wil je mee nadenken, stuur dan – voor 8 mei - een mailtje naar info@expoo.be met je naam en organisatie.