Redouane Ben Driss - Vaders en gezinnen met een migratiegeschiedenis: hoe bereiken?

Biografie

Redouane Ben Driss is psycholoog-psychotherapeut en verzorgt opleidingen en supervisies.

Hij werkt al 26 jaar lang in de geestelijke gezondheidszorg in België. Als expert in transculturele hulpverlening publiceerde hij meerdere artikelen over psychologische dimensies van migratie met betrekking tot culturele verschillen en heeft ook bijgedragen aan verschillende boeken over het onderwerp van oudere migranten en over de verschillende aspecten en de behandeling van psychische aandoeningen in een migratiecontext.

Redouane Ben Driss is oprichter van meerdere steungroepen voor vaders en heeft zich gespecialiseerd in de problematieken van vaders en vaderschap in migratiecontext.