Rapport: Online veerkracht van welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties in de lockdownperiode

Auteur :

P. Bocklandt – Arteveldehogeschool
S. Custers, N. Drooghmans, K. Hermans en D. Nijs – UC Leuven-Limburg
T. Van Daele – Thomas More hogeschool
E. Wyverkens – Howest

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Rapport


Korte beschrijving: 

Kort na de lockdownperiode van de Covid-19-crisis – juni 2020 – kregen organisaties uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg een bevraging rond het inzetten van onlinetools in hun mailbox. En het was niet de enige poll. Medewerkers die snakten naar ‘normalisatie’ en ‘vakantie’ werden uitgedaagd om terug te blikken.

Om te beschrijven en te evalueren of en hoe onlinetools werden ingezet in een periode waarbij (onverwacht) fysiek contact met cliënten in veel gevallen onmogelijk was. 270 respondenten vonden de energie om dit te doen. Dit rapport is geen representatief beeld van hoe online communicatie rond welzijn en geestelijke gezondheid tussen half maart en half juni 2020 werd ingezet. Het meet wel de polsslag binnen dié organisaties die de kans namen om te getuigen over het inzetten van digitale communicatie in hulpverlening en zorg in een lastige periode.

Dit rapport geeft de hefbomen en uitdagingen aan en is inspirerend voor de ganse domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Het getuigt van het aanwezige draagvlak voor onlinehulp en van toekomstige opportuniteiten. Tevens wijst het aan waar bottlenecks zitten en op welke implementatie-aspecten nog volop moet ingezet worden. Dit rapport beschrijft:

 • de aanpak van de bevraging
 • de resultaten worden in verschillende sectoren:
  • algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw
  • geestelijke gezondheidszorg
  • de voorzieningen binnen het domein ‘Opgroeien
  • ondersteuning van personen met een beperking 
 • conclusies en aanbevelingen