Rapport 'Beeld van de Huizen van het Kind'

Samen met de Huizen van het Kind, EXPOO en andere partners, wil Kind en Gezin de verdere uitbouw en ontwikkeling ondersteunen. Niet in het minst kunnen de ervaringen van de Huizen van het Kind daar een insteek voor geven. Om daar zicht op de krijgen, stelde de dienst Preventieve Gezinsondersteuning van Kind en Gezin in 2016 een bevraging op. De vragenlijst kwam met input van de Huizen van het Kind tot stand. Zoals in de inleiding van de vragenlijst vermeld, ziet Kind en Gezin de bevraging als: ‘een belangrijk hulpmiddel voor de Huizen van het Kind, de partners daarin en Kind en Gezin om de praktijk verder vorm te geven en om de Huizen van het Kind verder uit te bouwen tot basisvoorzieningen’.

Presentatie Rapport "Een beeld van de Huizen van het Kind"