Radio EXPOO - Vrije tijd - 12 juni 2020

De zomer komt eraan. Een tijd waarin kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bijtanken. In een aangepaste vorm vaak, want de coronacrisis heeft nog behoorlijk veel invloed op de organisatie van het vrijetijdsaanbod.

Kinderen hebben recht op spel, rust, recreatie en creatieve activiteiten. Onze centrale gast deze aflevering is kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. We gaan ook in gesprek met heel wat organisaties die een vrijetijdsaanbod organiseren: voor gezinnen, buitenschoolse opvang, jeugdwerkorganisaties... Hoe spelen zij in op de noden van alle gezinnen, en wat doen ze extra voor de meest kwetsbaren? 

Aan het woord in deze uitzending

Caroline Vrijens - Centrale gast van deze uitzending. Caroline is Kinderrechtencommissaris sinds augustus 2019. Als kinderrechtencommissaris gehartigt ze ook het recht op spel, rust, recreatie en creatieve activiteiten, volgens artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. 

Amke Bailleul - Speelmakers, steeft naar een speelsere wereld voor elk kind. 

Elke Decruynaere - Schepen van onderwijs, opvoeding, jeugd, gezinsbeleid en outreachend werken van Gent.  Stad Gent streeft samen met vele partners naar een sterk en fijnmazig netwerk, om een breed Gents zomers aanbod te voorzien voor alle kinderen en jongeren. Ze zetten een extra “mobiel” aanbod op dat actief naar de kinderen in de wijken toegaat, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Lees hier meer over 'Samen zorgen voor een zorgeloze en zinvolle zomer voor schoolgaande kinderen uit kwetsbare gezinnen'

Nora Benchicar - vzw Jong gooide hun hele werking en zomerplanning om. Naast outreachend werken met o.m. stoepgesprekken, zorgen ze voor online ontspanning voor kinderen en jongeren onder de noemer Gentertainment

Jeroen Marijsse - Iedereen verdient vakantie. Het initiatief #ontdekkingtroef van Iedereen verdient vakantie is ontstaan om Vlaanderen te ontdekken vanuit een andere bril. Niet zozeer de bril van de toerist maar eerder de bril van de ontdekker, de avonturier.  En ontdekken, avonturieren kan eigenlijk vanop de eigen dorpel. 

Jory Maeyaert - Ambrassade. De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, en vele jeugdorganisaties gingen aan tafel zitten met een groep virologen om het jeugdwerk klaar te stomen om er een veilige en onvergetelijke zomer van te maken. De jeugdwerkregels en zomerplannen helpen om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Het resultaat van deze samenwerking vind je op de miniwebsite Jeugdwerkzomer

De Goe Bezig! Pluim: Helena Seinaert van het project RePLAY van de Arteveldehogeschool. Het onderzoek van Helena en haar team toont aan dat aanvaardbare risico's in het spel kinderen uitdagen om zelf strategieën te bedenken om daarmee om te gaan. Een pleidooi dus voor een speelomgeving die 'zo veilig als nodig' is, en voor iets meer 'lijm in de zakken' van begeleiders en ouders, om niet onmiddellijk in te grijpen bij elk risico. Deze pluim werd uitgereikt door Veerle De Vliegher van Kind en Gezin. Ook Kind en Gezin steunt RePLAY. Proficiat!

Herbeluister

Logo radio expoo def.jpg

In samenwerking met

radio quindo