Radio EXPOO - Inclusie - 26 juni 2020

Inclusie is een recht, geen privilege. Vanuit deze visie gaan we in de Radio EXPOO uitzending van vrijdag 26 juni in gesprek met onze centrale gast, Pieter Feys van het Steunpunt voor Inclusie. 

Inclusie is de balans zoeken tussen ruimte laten en constant uitnodigen om deel te nemen. Zodat ouders en kinderen met een specifieke zorgbehoefte zich welkom voelen en erbij horen. Want elke ouder wil zijn kind laten opgroeien als volwaardig lid van de samenleving, met voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en vrije tijd in de eigen buurt. Een pleidooi voor een actieve aanpak van organisaties, zodat ouders zich niet telkens opnieuw moeten verantwoorden voor hun keuze voor een inclusieve aanpak. Want nu voelen ouders van kinderen met specifieke zorgbehoefte zich nog vaak alleen staan. 

Aan het woord in deze uitzending

Pieter Feys - Centrale gast van deze uitzending: projectmedewerker bij het Steunpunt voor Inclusie en docent bij Arteveldehogeschool. 

De voornaamste doelstelling en opdracht van Steunpunt voor Inclusie is ouders en hun kinderen ondersteunen in hun ‘inclusietraject’ door te informeren, coachen – empoweren, bemiddelen, sensibiliseren. 

Hilde - mama van Ward: Ward werd geboren met het syndroom van Down. Hilde getuigt over haar bewuste keuze voor inclusie. In deze video’s zie je Ward, Felix en Julie. Drie kinderen/jongeren met een beperking voor wie volwaardig deelnemen in de maatschappij niet altijd vanzelfsprekend is.

Ouders voor Inclusie is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Noor Seghers - Magenta: Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte.  De werk-leven-balans is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde kinderen.  Een zorg-werk-leven-balans vinden is nog veel complexer. Magenta wilt ouders  en professionelen hierin ondersteunen met een uniek vormingsaanbod en kansen bieden om ervaringen uit te wisselen.

Arlette Mattheeuws - CIK Brugge: Arlette is inclusiecoach in CIK Brugge en is één van de professionals die dagelijks in de praktijk een inclusieve werking realiseert. 

Jeroen Verpoest - organisator De Kleine Garnaal en de Roste Kat, theatermaker uit Gent. Zij bieden workshops en kampen theater en beeldende kunsten. Deze werking startte specifiek voor kinderen met een beperking, maar ze maakte al snel de overstap naar een gemengde groep. 

De Goe Bezig Pluim: Ilse Meeuwen - Huis van het Kind Herenthout: Noor Seghers van Magenta deelde de Goe Bezig Pluim uit aan de werking in Herenthout, waar het inclusie-idee breed gedragen wordt. In de Buitenschoolse Kinderopvang De Kinderclub worden opvallend veel kinderen met zorgbehoefte opgevangen. Proficiat!

 

Herbeluister

 

Logo radio expoo def.jpg

In samenwerking met

radio quindo