Radicaliseert mijn kind? De Opvoedingslijn luistert.

  • 15 februari 2016

De Opvoedingslijn zal in haar opvoedingsondersteunende taak vanaf 15 februari ook vragen beantwoorden van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. De hulplijn komt er op vraag van de moederverenigingen van ex-Syriëstrijders die ook bij de werking betrokken zullen worden. Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de hulplijn vandaag gestart.

Toegankelijk en bekend

Verontruste ouders, familie en vrienden weten momenteel niet altijd waar zij met vragen over mogelijke radicalisering terecht kunnen. Om de ondersteuning hierbij gekender en toegankelijker te maken wordt de werking van de bestaande hulplijn voor opvoedingsvragen uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de prioriteiten in het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen waar de Vlaamse regering werk van maakt.

De Opvoedingslijn (078 15 00 10 | opvoedingslijn@groeimee.be)

  • biedt een luisterend oor
  • verheldert de vraag in een eerste gesprek/mail
  • verwijst gepast en concreet door (op advies van de backoffice)

De hulplijn biedt in de eerste plaats vraagverheldering, informatie en ondersteuning om indien nodig gericht te kunnen doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.

De  Opvoedingslijn neemt de werking van de hulplijn vanaf half februari 2016 op zich in haar bestaande dienstverlening.

docx bestand160215_hulplijn_persbericht.docx (37 kB)