Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het Kind

Auteur :

Leentje De Schuymer

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

“Voor jonge kinderen is het cruciaal dat ze zich kunnen ontwikkelen in een zorgende en stimulerende omgeving. Het scheppen van maximale kansen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de private en publieke sector, van een goede thuisomgeving en een stimulerende ruimere omgeving. Bestaat er iets mooiers dan jongeren vormen tot wendbare en weerbare volwassenen? Ons laboratorium van talent maximaal ontplooien? Jongeren wapenen
voor een wereld die we nog niet kennen. Kansen geven, kansen nemen, kansen krijgen en kansen grijpen.” Een samenvoeging van twee onderscheiden paragrafen uit de beleidsnota’s van onderwijs en welzijn. 
Dat er nood is aan - en opportuniteit zit in - samenwerking tussen welzijns- en onderwijsactoren (en breder) is niet nieuw.
Sinds de start van het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning in 2014 zit de opstart van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel in een stroomversnelling. Dit biedt de kans om de zo noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en welzijn te versterken.

Reageer op dit artikel

2 + 4 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.