Quickscan voor onlinehulp in zorg en welzijn

Auteur :

Bocklandt, P.

Jaar van publicatie :

2019

Type :

Ondersteuning


Korte beschrijving: 

Deze quickscan is een hulpmiddel om snel een overzicht te krijgen van houvasten en valkuilen bij het implementeren van onlinehulp in jouw organisatie. Deze scan focust op 9 aspecten: visie op onlinehulp – onlinehulpaanbod – cliënten en onlinehulp – medewerkers en onlinehulp – hadware, software en internet – relaties en deontologie – strategische partners – promotiekanalen – kosten en opbrengsten.

Deze quickscan bestaat uit drie fases:

  1. Individuele medewerkers maken van een ‘foto’ (stand van zaken) over het implementeren van onlinehulp.
  • Bepaal de groep medewerkers die deze quicksan invult
  • Elk teamlid geeft elke vraag een code ‘rood’ – ‘oranje’ – ‘groen’ en staaft die score.
  1. Alle individuele scores worden samengebracht op 1 ‘scorekaart’.
  2. Op basis van deze consensusscore bepaal je als team concrete ‘verbeteracties’.

Van deze quickscan is ook een onlineversie beschikbaar. Je kan deze aanvragen via philippe.bocklandt@arteveldehs.be