PWO onderzoek online opvoedingsondersteuning

  • 13 november 2019

Arteveldehogeschool PJK en Sociaal Werk onderzoeken samen met EXPOO hoe online opvoedingsondersteuning voor elke ouder ondersteunend kan zijn. Dit onderzoek wil vernieuwende inzichten opdoen in het bereiken van kwetsbare ouders te via online opvoedingsondersteuning. Het project richt zich specifiek op deze kwetsbare groepen ouders om van daaruit een generiek aanbod uit te werken dat voor àlle ouders ondersteunend kan zijn. 'Inclusieve communicatie' is hierbij het leidend principe: als het begrijpbaar is voor kwetsbare ouders, is het begrijpbaar voor alle ouders. Deze kennis wordt meteen omgezet in de praktijk door een digitaal platform te ontwikkelen dat àlle ouders, ook kwetsbare ouders, daadwerkelijk bereikt. Dit platform richt zich in de eerste plaats op de laagdrempelige opvoedingsondersteuning, maar biedt (indien gewenst) ook de mogelijkheid om getrapt te werk te gaan. Deze trapsgewijze werking laat ons toe om de eerste stappen naar tweedelijnszorg of gespecialiseerde hulp te begeleiden.

De onderzoeksvraag luidt dan ook: 'Op welke manier kunnen àlle ouders, en specifiek ook ouders in een maatschappelijk kwetsbare situatie, digitaal ondersteund worden in de opvoeding van hun kinderen?'

Twee deelvragen zijn daarbij aan de orde: 'Wat zijn noden en wensen van kwetsbare ouders in digitale opvoedingsondersteuning?' en 'Wat zijn werkzame factoren in digitale opvoedingsondersteuning om (kwetsbare) ouders te ondersteunen?'.

Doelstellingen

  • Een onderbouwde kennisbasis over de noden en wensen van àlle ouders met betrekking tot online opvoedingsondersteuning..
  • Een platform als standaardvoorbeeld voor online opvoedingsondersteuning, gebaseerd op de bestaande portalen EXPOO maar uitgewerkt volgens de onderbouwde principes.
  • Een wegwijs 'Online opvoedingsondersteuning' voor organisaties die een pedagogisch aanbod hebben.

Looptijd van het onderzoek: van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Meer lezen.