Proportioneel Universalisme in het Huis van het Kind. Een waarderend onderzoek.

door Lieneke De Landtsheer, Nele Theuninck, Ann Verlinden en Katrijn Kelchtermans


EXPOO begeleidt in 2018 drie Huizen van het Kind in hun zoektocht rond Proportioneel Universalisme met de methodiek van het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) als leidraad. Het Waarderend Onderzoek is een participatieve aanpak waarbij je samen met vertegenwoordigers van heel het systeem (de partnerorganisaties van je netwerk, het beleid, ouders, kinderen en jongeren, vrijwilligers, …) verandering samen bedenkt en in gang zet. De methodiek is in de drie Huizen van het Kind dezelfde. De aanpak, het proces en de output zijn verschillend.

Samen met de partners en gebruikers van Huizen van het Kind staan we in de eerste plaats stil bij wat er al goed gaat. Met andere woorden: welke goede praktijken zien we al? Hoe wordt er reeds gewerkt rond de bouwstenen? Vervolgens kijken we samen naar wat al die goede praktijk ons leert. Hoe de positieve voorbeelden en ervaringen ons motiveren en inspireren. Om dan samen nieuwe voorstellen te formuleren en concrete acties of praktijken voor te bereiden. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Via de methodiek van het Waarderend Onderzoek onderzoeken we wat werkt in het Huis van het Kind om handen en voeten te geven aan het principe van Proportioneel Universalisme. Vanuit de werkzame factoren participatief met heel het systeem vorm geven aan nieuwe acties. 

Huizen van het Kind krijgen kapstokken hoe ze met hun samenwerkingsverband kunnen inzetten op Proportioneel Universalisme.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Tijdens deze sessie staan we stil bij de methodiek van het waarderend onderzoek en geven we je inkijk in de processen die we samen liepen. Hierbij hebben we aandacht voor de hindernissen die we tegenkwamen en hoe we daar mee omgaan. We staan stil bij de winsten die we boekten. Tenslotte is er ook aandacht voor wat ons dit nu leert over Proportioneel Universalisme in het Huis van het Kind.

Contact

Katrijn KELCHTERMANS - EXPOO - katrijn.kelchtermans@expoo.be