Projectoproepen Huizen van het Kind en Overkophuizen gelanceerd

  • 5 maart 2021

De Vlaamse Regering wil deze legislatuur niet alleen verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid via de Huizen van het Kind, maar wil ook de Overkophuizen verder uitrollen in Vlaanderen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft dan ook beslist dat de projectoproepen voor de toekenning van de jaarlijkse subsidie vandaag de deur uit gaan. In totaal trekt de Vlaamse Regering hier dit jaar 2,6 miljoen euro voor uit.

De Huizen van het Kind hebben hun meerwaarde bewezen als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. In de toekomst zullen Huizen van het Kind intens samenwerken met actoren op het vlak van werk, onderwijs, kinderopvang, inburgering en armoede om te komen tot een (meer) geïntegreerde dienstverlening. 

In de Huizen van het Kind gaat bijzondere aandacht naar de kwetsbare gezinnen. De Vlaamse Regering wil deze nieuwe manier van werken drie jaar lang uittesten in 24 vernieuwende projecten, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. 

Een OverKophuis is dan weer een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen meer bespreekbaar worden en men sneller kan inzetten op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben. Vlaanderen moedigt actoren in geestelijke gezondheidszorg en brede jeugdhulp aan om van deze vindplaatsen ook hun werkplaatsen te maken. 

De Vlaamse Regering heeft eerder al beslist dat de OverKopwerkingen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen integraal deel zullen uitmaken van het Vlaams beleid rond mentaal welzijn. Er volgt ook een uitbreiding naar 16 OverKop-werkingen in heel Vlaanderen en Brussel. Begin mei zal de minister bekend maken waar de nieuwe OverKophuizen komen. U kan de projectoproep hier terugvinden.

Het Vlaams relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ trekt zonder meer de kaart van het belang van het mentale welzijn. De Huizen van het Kind en de Overkophuizen kunnen daarin hun rol spelen en het is dan ook een uitstekende zaak dat we hier in investeren.

(Vlaams minister Wouter Beke)

Alle info over de projectoproepen Huizen van het Kind

Alle info over de projectoproepen Overkophuizen