Projectoproep van het nieuwe Fonds Hope For Girls

  • 17 februari 2017

Het Fonds Hope For Girls wil extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes in alle domeinen van het leven, in het bijzonder op het vlak van opvoeding, onderwijs en gezondheid. Het wil de situatie van de gezinnen, families en gemeenschappen verbeteren waarvan zij deel uitmaken.

Het fonds wil projecten ondersteunen die extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes (en hun gezinnen) op het vlak van opvoeding, onderwijs, gezondheid en cultuur. Maar ook projecten die werken aan mentaliteitswijziging en gedragsverandering – bij jongens én meisjes – zijn heel erg welkom. De doelgroep van het project zijn meisjes, jonge vrouwen (en hun gezinnen) die in Vlaanderen en Brussel verblijven. 

Het Fonds voorziet voor deze oproep een totaalbedrag van 150.000 euro. De geselecteerde projecten kunnen tussen 1.000 en 10.000 euro krijgen, afhankelijk van de doelstelling en de verwachte output.

Voor specifieke informatie over de inhoud van deze oproep, kan u contact nemen met
Saïda Sakali, T: 02 549 02 97 of sakali.s@kbs-frb.be. Meer informatie lees je hier.