Projectoproep van het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

  • 9 september 2019

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds zal projecten van algemeen belang ondersteunen die gericht zijn op de integratie en ontplooiing van kansarme kinderen/jongeren (tussen 0 en 25 jaar), via buitenschoolse activiteiten in brede zin (cultuur, sport, participatie, stages…).
Deze activiteiten bieden kinderen/jongeren met verschillende achtergronden de kans om elkaar te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen dingen te creëren, hun talenten te ontdekken, door te zetten en zich goed in hun vel te voelen, verantwoordelijkheid te nemen en bij te leren.

Het einddoel van de projectoproep is de integratie en ontplooiing van het kind of de jongere, en de ontwikkeling van alle vaardigheden die nuttig zijn voor zijn volwaardige participatie aan de maatschappij, waardoor er bijgedragen wordt aan een inclusievere samenleving.

Om de kinderen te ondersteunen die er het meest nood aan hebben, zal deze oproep projecten ondersteunen waarvan de kinderen en jongeren in kansarmoede leven en tal van problemen hebben (afhaken op school, handicap of ziekte).

Meer info op de website van de KBS