Projectoproep 'Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten'

  • 19 februari 2018

Inspraak van (jonge) tieners in het sociaal-ruimtelijke beleid van kleinere steden en verstedelijkte gemeenten

Met de steun van de Vlaamse overheid begeleidt Kind en Samenleving 4 participatieprocessen met een groep tieners (ca. 12-16 jaar), op maat van kleinere steden of verstedelijkte gemeenten. Hiermee proberen ze (jonge) tieners een stem te geven in het beleid(splan) van deze steden en gemeenten. Daarbij hebben ze expliciet oog voor diversiteit, zodat kind- en tienervriendelijk beleid geen middenklasse verhaal wordt. Alle gemeenten beginnen met de opmaak van hun gemeentelijk meerjarenplan. De nieuwe beleids- en beheercyclus vormt een kans en uitdaging om een geïntegreerd jeugdbeleid te ontwikkelen. Sommige gemeenten zijn al volop bezig met de omgevingsanalyse. Deze moet ook vanuit jeugd en tieners gevoed worden. Met dit project wordt samen beleidsvoorstellen uitgewerkt voor het meerjarenplan en het toekomstige bestuur.
Gemeenten en jeugd(welzijns)organisaties kunnen zich kandidaat stellen vóór 15 maart 2018.

Je vindt alle informatie op de website van Kind en Samenleving