Projectoproep: Samen de sociale gezondheidsongelijkheid verminderen

  • 21 juli 2019

De Vlaamse Regering kende een subsidie toe aan de VVSG voor het organiseren van lokale preventieprojecten. De projecten moeten zich richten op het verminderen van sociale gezondheidsongelijkheid en moeten elk op hun manier inspirerend zijn voor wat lokale besturen kunnen betekenen in de aanpak van sociale gezondheidsongelijkheid.

Door in te tekenen op de projectoproep ‘Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’ kunnen lokale besturen financiële ondersteuning aanvragen voor een project dat kwetsbare groepen helpt om deel te nemen aan preventieve gezondheidsinitiatieven.De subsidie bedraagt minimum € 170.000 en maximum € 230.000 voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 september 2021.

Alle info is terug te vinden op de website van het VVSG