Projectoproep 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren'

  • 24 augustus 2015

In het kader van de preventie van radicalisering lanceren Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Integratie en Inburgering en Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor Jeugd, een gezamenlijke projectoproep om organisaties te ondersteunen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. De oproep richt zich specifiek naar verenigingen binnen de vrijetijdsruimte die (ook) een werking voor tieners en jongeren hebben: jeugd- en sportwerkingen, zelforganisaties, moskeeverenigingen,… Beide ministers maken voor deze projectoproep samen 650.000 euro vrij. 

Tal van middenveldorganisaties zoals jeugd- en sportwerkingen, zelforganisaties of moskeeverenigingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit. Zij hebben immers vaak het meest voeling met de leefwereld van de jongeren. Daarom richt deze projectoproep zich tot organisaties die dicht bij de jongeren (12 tot 30-jarigen) staan en zich situeren binnen de vrijetijdsruimte. Zowel eerstelijnswerkingen, die rechtstreeks met jongeren werken, als tweedelijnskoepelorganisaties, die jongerenwerkingen ondersteunen, kunnen een aanvraag indienen.

Indiendatum en timing projecten:
De projectaanvragen moeten uiterlijk op 6 september 2015 digitaal ingediend worden op integratie@vlaanderen.be aan de hand van een aanvraagformulier (docm). De projectsubsidie wordt eenmalig toegekend voor een periode van maximaal 24 maanden. De projecten moeten van start gaan tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2016.

Meer info op de website van het agentschap sociaal-cultureel werk.