Projectoproep: Linking you-th up

  • 5 juni 2020

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep 'Linking you-th up'.

Deze oproep wil bijdragen tot het steunen van de scholing, opleiding en zoektocht naar werk van maatschappelijk kwetsbare jongeren, dankzij digitale uitrusting en ondersteuning.

Door de coronacrisis zijn afstandsonderwijs en huiswerk voor veel leerlingen dagelijkse realiteit. Voor kwetsbare kinderen en jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Nog meer dan voor de crisis, dreigt het feit van niet over een computer of internet te beschikken de kloof tussen kwetsbare jongeren en de anderen te vergroten: schooluitval, problemen om opleidingen te volgen, of moeilijkheden bij het zoeken naar werk. De digitale kloof draagt bij tot meer leerongelijkheid en minder job opportuniteiten.  

Om in te spelen op deze noodsituatie bieden P&V en de Stichting P&V aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aan, om hen in staat te stellen digitale competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen blijven voortzetten. Bovendien gaan P&V en de Stichting P&V ook financiële steun verlenen aan organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden.

Je dossier indienen kan tot en met 2 juli 2020.