Projectoproep KBS: Kleine kinderen, grote kansen! Samen evalueren, voor meer impact. Op weg met zelfevaluatie in de strijd tegen kinderarmoede - Indienen kan tot en met 23/05/2017

  • 16 maart 2017

Waarover gaat het?

Met deze projectoproep zet de Koning Boudewijnstichting haar pleidooi verder om te investeren in de eerste levensjaren van kinderen, in het bijzonder van de meest kansarme en kwetsbare kinderen.  

De voorbije jaren kregen talloze verenigingen en voorzieningen financiële steun om de cognitieve, sociale, psychomotorische en affectieve ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen.

Nu wil de Stichting de klemtoon leggen op de impact van hun belangrijke werk. We zijn op zoek naar organisaties die GAAN VOOR IMPACT! Wil jouw organisatie inzetten op monitoring en evaluatie om kansarme kinderen van bij de geboorte nog betere toekomstkansen te bieden? 10 voorlopers hebben in 2016 ingetekend op deze uitdaging. De Stichting biedt opnieuw 10 organisaties de ondersteuning om stappen richting zelfevaluatie te zetten en zo hun impact te verbeteren.   

Meer informatie vind je hier.