Projectoproep incentives onlinehulp 2016

  • 26 augustus 2016

Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders’ Care wordt nu 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid'.

Deze oproep kadert in de beleidsacties waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven. Ook in 2017 en 2018 worden incentives voor onlinehulpprojecten voor andere doelgroepen, sectoren of thema’s in het vooruitzicht gesteld.

Deze oproep streeft drie doelstellingen na:

  • Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod;
  • Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen;
  • Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers;

Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep kinderen en jongeren (tot 25 jaar). Dit wil zeggen dat het onlinehulpaanbod zich ofwel exclusief tot deze doelgroep richt ofwel dat deze doelgroep uitdrukkelijk deel uitmaakt van het onlinehulpaanbod.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod. Het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online, staat in voor de begeleiding van de projecten.

 

Project indienen:

Alle aanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier. De uiterste datum van indienen is 17 oktober 2016. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Indienen gebeurt elektronisch via de website www.flanderscare.be.

Opgelet: Begin september wordt de website van Flanders’ Care vernieuwd. U kan alle informatie dan terugvinden onder 'Ondersteuning'. Via die weg zal u ook het aanvraagformulier moeten indienen.