Projectoproep AMIF: Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

  • 14 juni 2016

Deze projectoproep heeft als doel om de kleuterparticipatie bij personen uit derde landen te verhogen en te verbeteren. Er wordt in het bijzonder gefocust op het aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve kleuterparticipatie.

Via deze oproep wordt een overkoepelend Lerend Netwerk en lokale proeftuinen ondersteund om de expertise te verbreden en verdiepen, kennisdeling te stimuleren en zoveel mogelijk actoren aan te zetten om actief werk te maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs.

VOOR WIE?
De oproep richt zich tot volgende partners:
- Lerend Netwerk: organisatie met de nodige inhoudelijke en methodologische expertise
- Proeftuinen: voor de lokale proeftuinen richten we ons naar een breed partnerschap met lokale organisaties, waaronder minimaal een Nederlandstalige school in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

WANNEER?
Project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.
Projectvraag moet ingediend voor 15/10/2016.

INFORMATIE
Er vindt voor deze oproep een infosessie plaats op dinsdag 21 juni van 10u00-12u00. 
Locatie: Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL
Inschrijven kan via www.esf-agentschap.be.
http://esf-vlaanderen.be/nl/evenementen/infosessie-amif-oproep-369-proeftuinen-duurzame-kwalitatieve-kleuterparticipatie

Wie zich wil informeren vindt de oproep via:
http://esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/proeftuinen-duurzame-kwalitatieve-kleuterparticipatie-ouderbetrokkenheid