Project voor menselijke aanpak onbetaalde schoolfacturen

  • 13 december 2016

Het Netwerk tegen Armoede staat mee aan de wieg van het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Minister van Onderwijs Crevits investeert 150.000 euro in het project. Mede-initiatiefnemers zijn onder meer de onderwijskoepels, de ouderverenigingen, Welzijnszorg en Cera. Broodnodig, op het moment dat we vaststellen dat steeds meer scholen incassobureaus inschakelen om onbetaalde facturen te innen. Een aanpak die de vertrouwensrelatie tussen kinderen, ouders en scholen zwaar onder druk zet en leidt tot uitsluiting van kansarme gezinnen.

Concreet gaat het om een project waarbij scholen vrijwillig kunnen intekenen voor een traject, dat wordt begeleid door een medewerker vanuit de armoedesector en deeigen regionale pedagogische begeleidingsdienst. Bedoeling is om in eerste instantie visie te ontwikkelen in verband met armoede en het menswaardig innen van achterstallige facturen om vervolgens concrete beleidsmaatregelen uit te werken op maat van de school. Met kleine, doordachte maatregelen kunnen we al heel wat bereiken, door bijvoorbeeld maandelijks een rekening te sturen en niet drie keer per jaar of door samen te werken met een lokale cultuurorganisatie voor een klasuitstap. Het project wordt in maart 2017 aan de scholen voorgesteld om vervolgens vanaf september 2017 van start te gaan. Lees hier meer over het project.