Prijs Hugo Van Mierlo gaat naar opvoedingsondersteuning voor vaders met migratieachtergrond

  • 10 juni 2019

Vaders met een migratieachtergrond laten nadenken over hun vaderrol bij de opvoeding, dat is de kern van het project Tarbiyya (‘opvoeding’) van de vzw De Brug in Waregem. Op donderdag 6 juni, niet toevallig net op tijd voor vaderdag, krijgt dit project de Prijs Hugo Van Mierlo. Het Fonds Hugo Van Mierlo, genoemd naar zijn oprichter en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, beloont jaarlijks een project dat de vader-kindrelatie ondersteunt.

Het bestaande opvoedingsaanbod bereikt niet altijd de families met een migratieachtergrond en het heeft ook weinig inzicht in de specifieke noden van deze families. Eén van die noden is de definitie van de vaderrol. Mohammed Mansouri, islamleraar en opvoedkundige, doctoreerde met succes met een proefschrift over deze vaders met een migratieachtergrond en hun rol in de opvoeding. Als oprichter van vzw De Brug ziet hij het dan ook als zijn missie om rond dit thema te werken.
“Ik pleit ervoor bij de gezinsondersteuning extra aandacht te schenken aan de vader als onontbeerlijke sleutelfiguur, om de kinderen te kunnen ondersteunen in hun groeiproces. Met mijn project nodig ik vaders uit om over opvoeding na te denken, via workshops en debatten. Alle thema’s komen aan bod, gaande van opvoeden tussen culturen tot de verschillen tussen de relatie van de moeder en de vader of de adolescentie als conflictueuze periode... Dankzij de steun van het Fonds Van Mierlo zal ik mijn bereik nog kunnen vergroten”, zegt Mohammed Mansouri.

Het Fonds Hugo Van Mierlo, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werkt aan een harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren dankzij de positieve inbreng van beide ouders. Het Fonds werd door pedagoog Hugo Van Mierlo opgericht ter ondersteuning van de vader-kindrelatie in de opvoeding. Om de twee jaar reikt het Fonds een prijs uit ter waarde van 5.000 euro aan een project dat een grotere betrokkenheid van vaders in de opvoeding stimuleert. De voorbije edities ging de prijs o.a. naar projecten van de Brailleliga en de Gezinsbond.

Bron: Koning Boudewijnstichting