Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind

  • 26 maart 2019

We willen dat onze kinderen gelukkig zijn en alle kansen krijgen om een mooi en boeiend leven uit te bouwen. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat ons land in 1991 ratificeerde, geeft kinderen een juridische basis om hun rechten af te dwingen. 
Maar toch vallen er nog kinderen uit de boot: ze worden het slachtoffer van geweld, worden op de vlucht gedreven of krijgen niet de kansen en het respect dat ze verdienen. 

De Prijs Lydia Chagoll  – Voor een glimlach van een kind wordt elk jaar uitgereikt en beloont een groep of vereniging die bijzondere inspanningen levert ... 

Een groep of vereniging komt in aanmerking met elk initiatief dat aan deze doelstelling beantwoordt, zolang het helemaal of bijna is afgerond of in uitvoering is en betrekking heeft op een Belgische situatie. Essentieel is dat het participatieve projecten zijn die de kinderen of jongeren betrekken vanaf het concept tot de realisatie en de evaluatie. 
 

Meer informatie op de website van Koning Boudewijnstichting
I
ndienen kan tot 28/04/2020