Presente (Domo-)vrijwilligers als meerwaarde voor het Huis van het Kind

door Anja Alaerts, Lieve Van Gulck en Vera Huijgens
 

Domo is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers bieden ondersteuning aan huis door een laagdrempelig vriendschappelijk contact en praktische hulp op maat bij gezins- en opvoedende taken aan kansarme, maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 12 jaar. Een vaste vrijwilliger bezoekt doorgaans één dagdeel per week het gezin (aan huis) en dit gedurende een ruime periode. De vrijwilliger steunt het gezin als ‘vriend aan huis’, biedt een luisterend oor en helpt graag een handje mee bij zaken die de ouders belangrijk of moeilijk vinden. Door zijn presentie kan hij/zij preventief ondersteuning bieden.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Het unieke in de Domo-werking is dat één vrijwilliger met een gemiddelde van één dagdeel per week bij één gezin aan huis gaat en dit voor een langere tijd. De relatie tussen gezin en vrijwilliger is intensief, gelijkwaardig en niet afstandelijk.

De ouders geven zelf aan op welk terrein zij ondersteuning wensen. Omdat Domo een vrijwilligersorganisatie is en geen ‘hulpverlening’ kunnen we inspelen op alles wat zich in het dagelijks leven van gezinnen afspeelt. De vragen hoeven niet in een hokje te passen en de termijn waarbinnen ze moeten worden opgelost is niet vooraf bepaald.

Domo maakt vooral gebruik van ‘gewone’ menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, vriend aan huis, presentie, respect en waardering. Het gaat in de allereerste plaats om het leggen (en herstellen) van verbinding.

Door deze werkwijze kunnen wij een gelijkwaardige en wederkerige vertrouwensband laten ontstaan. We bereiken langdurig gezinnen die het moeilijk hebben en versterken hun netwerk, zowel naar andere organisaties als informele netwerken.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Domo laat zien wat de meerwaarde is van vrijwilligers die een gelijkwaardige relatie kunnen opbouwen met een gezin. De meerwaarde van iemand die als ‘vriend aan huis’ en vrijwillig langskomt is niet te onderschatten. We willen graag laten zien hoe een dergelijke werking een waardevolle aanvulling kan zijn op het aanbod binnen het Huis van het Kind.

Contact

Presentatie en verslag

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein sociale cohesie

Kamer

congres kamer participatie
logo domo