Praktijk in beeld-Inspirerende films voor professionals

Doel van het project

Met beeldmateriaal over goede praktijken willen we organisaties/actoren/ netwerken gezinsondersteuning inspireren en laten reflecteren over de thema’s ‘recht doen aan verschil’/omgaan met diversiteit, participatie, buurtgericht werken samenwerken met partners.

Korte beschrijving

In ‘Praktijk in beeld’ worden inspirerende praktijken in beeld gebracht. Hiermee willen we alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen.

Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,…

We gingen op bezoek bij vier organisaties en brengen een deel van hun werking in beeld. Daarnaast laten we de professionals aan het woord over hun aanpak, samenwerking met collega’s, partners en vooral de gezinnen zelf.

En als de ouders het zien zitten, laten we hen heel graag zelf aan het woord over hun ervaringen, de betekenis van het aanbod/de voorziening/andere deelnemers/… De betekenis voor hun kind(eren),…

Het materiaal kan bekeken worden per actor of per thema.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Kind en Gezin en partners brengen al heel wat principes van proportioneel universalisme in de praktijk. Tegelijk zijn er nog heel wat uitdagingen.

Voorbeelden:

  • Toegankelijke kinderopvang voor iedereen: trap-3-subsidie
  • Werken met gezinsondersteuners in de dienstverlening
  • Samenwerken met partners op lokaal niveau om gezinnen op verschillende levensdomeinen te ondersteunen

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Kennis maken met goede praktijken inspireert én kan tegelijk een opstap zijn om binnen een organisatie of netwerk de eigen werking met een kritische blik te bekijken. Hoe vullen we zelf een aantal principes en doelstellingen in? En hoe kunnen we het misschien anders doen? Wat werkt wel en niet?

De film ‘Praktijk in Beeld’ brengt verhalen van professionals en ouders over de thema’s ‘recht doen aan verschil’/omgaan met diversiteit, participatie, buurtgericht werken samenwerken met partners. Met een kijkwijzer worden een aantal werkvormen aangereikt waarmee men aan de slag kan in de eigen organisatie/netwerk.

Contactgegevens

Contactpersonen:

Kathy Jacobs, stafmedewerker diverstiteit en kinderrechten

kathy.jacobs@kindengezin.be

Rudy De Cock, Team Gezin en Samenleving

Aanspreekpunt Kansarmoede en Integratie

rudy.decock@kindengezin.be

Website:

Kind en Gezin

www.kindengezin.be

www.kindengezin.be/detoekomstisjong