De stem van de onderzoekers: Wim Van Lancker

Wim Van Lancker is professor Sociaal werk en Sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven).  Hij doet onderzoek naar de relatie tussen sociaal en gezinsbeleid en armoede en ongelijkheid: hoe moet het gezinsbeleid vorm krijgen om de armoede terug te dringen? 

‘De basisvoorwaarde voor een effectief lokaal sociaal beleid, is dat het outreachend is.  Om te weten wie kwetsbaar is, moet je de straat op’ 

Podcast

Wim Van Lancker magazine