De stem van de onderzoekers: Hester Hulpia en Liesbeth Lambert

Hester Hulpia is doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Ze werkt bij VBJK, een expertisecentrum voor basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Bij VBJK zet ze zich in voor preventieve gezinsondersteuning, de Huizen van het Kind, meertaligheid in voorschoolse voorzieningen, en voor de transitie van thuis of van kinderopvang naar de kleuterschool. Hester maakte ook deel uit van het MemoQ-team, dat in opdracht van Kind en Gezin een onderzoek voerde naar de pedagogische kwaliteiten van de Vlaamse kinderopvang. 

Liesbeth Lambert is master in het Sociaal Werk en werkt halftijds voor VBJK, en halftijds voor VCOK. Ze zet zich in voor alles wat met preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind te maken heeft. Ze stimuleert organisaties ook om aandacht te hebben voor de sociale cohesie en ontmoetingen die inherent zijn aan het werken met kinderen en gezinnen. 

'Belangrijk is dat er voldoende tijd is om te leren van en met elkaar. Dat er voldoende tijd is om expertise uit te wisselen. Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden waar organisaties samen nadenken over de meerwaarde voor gezinnen.'

Podcast

Hester en Liesbeth