Persbericht EXPOO congres 2017

  • 30 november 2017

Persbericht: EXPOO organiseert 10de congres

7 december 2017
In de Elisabethzaal, Koningin Astridplein in Antwerpen

Congresthema: Elk gezin telt! Gezinsondersteuning anno 2017.

Dit thema vertaalt zich in een veelzeggend beeld. 
Kinderopvang, onderwijs, Huizen van het Kind, Kind en Gezin, CLB’s, opvoedingswinkels,…: de boom van de gezins- en opvoedingsondersteuning in Vlaanderen draagt veel appels! Toch plukt niet iedereen deze met evenveel gemak uit de boom. Drempels zijn te hoog, wederzijdse verwachtingen verschillen, goede bedoelingen schieten soms hun doel voorbij. 

Hoe timmeren we aan een opstapje op maat zodat iedereen de appels waar hij recht op heeft, kan plukken?

Het congres is een dag vol reflectie over dit thema, in combinatie met een inkijk in de praktijk.
Deze experten vertellen het verhaal als volgt:

Sara Willems (professor UGent) spreekt op het congres over de aanpak van sociale verschillen in gezondheidszorg: ‘Gelijk doen voor iedereen, kan net sociale ongelijkheid creëren’.

Louis Ferrant (medewerker huisartsgeneeskunde universiteit Antwerpen) zei enkele jaren geleden al: ‘Proportioneel universalisme is als een mengpaneel. Je schuift de knopjes open en dicht voor het meest passende resultaat naargelang de situatie.’

En Michel Vandenbroeck (professor UGent) vertaalt het principe als volgt: ‘Het is een streven om iedereen te geven wat hij nodig heeft’.

De vele organisaties in het werkveld van gezins- en opvoedingsondersteuning streven elke dag naar ondersteuning op maat voor alle gezinnen. Geen evidente opdracht in een wereld van toenemende diversiteit. Dezelfde dienstverlening voor iedereen bereikt niet altijd iedereen. Categoriale of territoriale benaderingen hebben vaak een stigmatiserend effect.
Vanuit de strategische aanpak van gezondheidsongelijkheid ontwikkelde zich het werkingsprincipe van het ‘proportioneel universalisme’, waarbij het uitgangspunt een universele dienstverlening is die varieert in schaal en intensiteit, gebaseerd op de noden en diversiteit van gezinnen en in samenspraak met die gezinnen.

Programma

9u30    Verwelkoming door EXPOO
9u45    Wim Van Lancker, Universiteit Leuven - Ongelijkheid in de vroege kindertijd en daarbuiten: hoe moet het nu verder?
10u35   Videovignet Michel Vandenbroeck (UGent) reflecteert over proportioneel universalisme.
10u45   Koffiepauze
11u05    Minister Jo Vandeurzen aan het woord
11u30    Keuze tussen
•    Deellezing Sara Willems (UGent): Sociale verschillen in gezondheid aanpakken: yes you can!
•    8 workshops 
12u30    Lunch. Met mogelijkheid tot bijwonen van een luistersessie: Hester Hulpia leest voor uit de publicatie 'Huis van het Kind In-Zicht'
13u20    Ludiek intermezzo
14u       Keuze tussen
•    Deellezing: Redouane Ben Driss (CGG Brussel): Vaders en gezinnen met een migratiegeschiedenis: hoe bereiken?
•    8 workshops
15u15     Bruno vanobbergen, Kinderrechtencommissaris - Voor iedereen, maar voor jou in het bijzonder. Enkele reflecties bij proportioneel universalisme in de praktijk. 
16u15     Receptie

Vragen? Een interview met Sara Willems? Je wil erbij zijn? 

Contacteer EXPOO:
     annelies.bergmans@expoo.be
     Gsm 0496/57 58 96
     Naar de congrespagina's op de website
     Congreslocatie: Elisabethzaal, Koningin Astridplein 19 in Antwerpen
     Hashtag Congres: #EXPOO2017