PERINTI – Perintaal Netwerk Tienen

Doelgroep:

In Tienen worden aanstaande ouders met nood aan extra ondersteuning sinds maart 2015 begeleid door een perinatale coach die organisatie-overschrijdend werkt vanuit het perinatale netwerk in Tienen (PERINTI).

Doelstellingen:

Het doel van de coaching is om zo vroeg mogelijk in de zwangerschap met ouders op weg te gaan om het kind een goede start te geven en om ervoor te zorgen dat het perinatale aanbod in Tienen voor ALLE toekomstige ouders toegankelijk is

Werking:

De gezinnen worden aangemeld via verschillende organisaties of instanties: Regionaal Ziekenhuis Tienen, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Begeleid Wonen, kraamzorginitiatieven, ...

De prenatale coach is werkzaam binnen het wijkgezondheidscentrum waardoor de gezinnen vaak (sneller) gekend zijn. Hoe beter de coach de gezinnen leert kennen, hoe meer vertrouwen en hoe meer zicht op de problemen er komen.

De ondersteuning is heel divers. Sommige aanstaande gezinnen hebben nood aan informatie over het perinatale aanbod in de regio, anderen hebben nood aan intensievere ondersteuning. Zaken die aan bod komen: aanvraag kraamgeld/(verhoogde) kinderbijslag, hulp bij zoeken naar kinderopvang, toeleiden naar kraamzorg, toeleiden naar ondersteuning door vroedvrouw, toeleiden naar OCMW, toeleiden naar regioverpleegkundige van K&G voor prenatale begeleiding, samen zoeken naar oplossingen voor financiële problemen, psychosociale ondersteuning, kinderopvang, ...

Contactgegevens

Roemy De Roover – Wijkgezondheidcentrum Vierkappes

roemy.de.roover@wgcvierkappes.be