Parenting in digital times

Auteur :

Guldentops, L.

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Opvoeden in digtale tijden

Type :

Masterproef


Korte beschrijving:

Over opvoed- apps en wat ze zeggen over hoe naar opvoeding en ouderschap gekeken wordt