Parenting apart together. Studies on joint physical custody arrangements in Flanders

Auteur :

A.K. Sodermans

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Steeds meer kinderen die een ouderlijke scheiding hebben meegemaakt, wonen afwisselend bij hun moeder en vader. België vormt een ideale
context om dit te bestuderen: het heeft één van de hoogste echtscheidingscijfers van Europa, en sinds 2006 wordt verblijfsco-ouderschap er bij wet gestimuleerd. Dit doctoraatsonderzoek is een bundeling van zeven studies aangaande het meten, het definiëren en het evalueren van de gevolgen van verblijfsco-ouderschap in Vlaanderen. Er werd gebruik gemaakt van twee databronnen. Het onderzoek Scheiding in Vlaanderen levert informatie over ruim 2000 gescheiden koppels en 700 kinderen. Het Leuvens Adolescenten- en Gezinnenonderzoek bevat informatie over 1500 middelbare scholieren met gescheiden ouders. Om de verblijfsregeling van de kinderen in kaart te brengen, werd een nieuw instrument ontwikkeld en gevalideerd: de verblijfskalender. 

Vroeger onderzoek leert dat verblijfsco-ouderschap gunstig is voor kinderen na scheiding. Kinderen die in beide ouderlijke huishoudens opgroeien, beschikken immers over meer ouderlijke hulpbronnen dan kinderen uit eenoudergezinnen. Onze resultaten tonen aan dat de positieve samenhang tussen verblijfsco-ouderschap en het welbevinden van kinderen deels te wijten is aan schijnverbanden. Ouders die opteren voor verblijfsco-ouderschap zijn gemiddeld hoger opgeleid en maken minder ruzie met elkaar dan ouders die voor een moederverblijf kiezen. Door de wettelijke implementatie van verblijfsco-ouderschap is dat in Vlaanderen veranderd.  Ook gemiddeld opgeleide en frequent ruziënde ouderparen opteren nu vaker voor verblijfsco-ouderschap dan vroeger het geval was. Kinderen met verblijfsco-ouderschap hebben een betere relatie met beide ouders dan kinderen met een eenouderverblijf. Het welbevinden van kinderen met verblijfsco-ouderschap is vergelijkbaar met dat van kinderen in andere verblijfsregelingen. Onder bepaalde omstandigheden (veel ouderlijke conflicten, slechte ouder-kindrelatie) blijkt een verblijfsco-ouderschap  minder gunstig voor kinderen dan een moederverblijf. Onze resultaten bevestigen dat de eisen die verbonden zijn aan verblijfsco-ouderschap (o.a. het veelvuldig verhuizen) moeilijker zijn voor adolescenten die veel belang hechten aan orde en regelmaat. Het kan dus van belang zijn om rekening te houden met de individuele eigenschappen van kinderen bij het opstellen van verblijfsregelingen.

De evolutie naar gedeeld ouderschap heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor de ouders. Vaders hebben meer mogelijkheden om hun kinderen te zien opgroeien, maar  ze rapporteren wel iets moeilijkere ouder-kindcommunicatie. Co-moeders hebben een minder hechte band met hun kinderen dan voltijds residentiële  moeders, maar ze hebben een actiever sociaal leven, wat positief is voor hun subjectief welbevinden.

Verblijfsco-ouderschap en genderneutraal ouderschap zijn in volle expansie in Vlaanderen. Dat verblijfsco-ouderschap zo verschillende, soms ook conflictueuze gevolgen  heeft voor vaders, moeders en kinderen maakt het beleidsmakers extra moeilijk.

Reageer op dit artikel
1 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.