Over EXPOO

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid en heeft twee grote opdrachten:

  • het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden,  opvoedingsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren
  • en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld  met methoden, technieken en instrumenten.  

Essentieel in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien.

Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld.

 

Jaarplanning en -verslagen

Onze verslagen geven je een inkijk in onze lopende projecten en realisaties. Bekijk ook ons jaarplan voor 2018

Ontstaan

Het decreet opvoedingsondersteuning in 2009 was de basis voor de oprichting van EXPOO. Vandaag maakt EXPOO deel uit van Kind en Gezin. 

Missie en visie

We staan voor een positieve kijk op opvoeden.

Wie is Wie ?

Met een klein team, bijgestaan door een reflectiegroep, bouwt EXPOO mee aan een positieve leefomgeving voor gezinnen.

Partners en netwerken

Voor het verwezenlijken van onze opdrachten, werken we samen met verschillende partners. Internationaal houden we de vinger aan de pols door betrokken te zijn bij een aantal internationale werkingen.

Publicaties van EXPOO

EXPOO brengt regelmatig eigen publicaties uit: themabundels waarin wetenschappelijke inzichten rond opvoedingsondersteuning worden gebundeld, folders over opvoeden, ...

Alle publicaties zijn gratis te downloaden. Je mag de publicaties ook zelf afdrukken (en verspreiden), op voorwaarde dat er niets aan de inhoud en lay-out gewijzigd wordt. Een aantal publicaties kan je op papier bestellen via de website van de publicatiedatabank Vlaanderen.