Over EXPOO

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien.  
We zetten mee onze schouders onder de missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.  
  
Expertise over opvoeden en opgroeien verzamelen, duiden én delen. Dat is de drijfveer van het EXPOO-team. 

It takes a village to raise a child.

Om een kansrijk opgroeiklimaat te realiseren, heeft EXPOO aandacht voor de gezinscontext en de brede leefomgeving. Tegelijk draagt EXPOO bij aan het geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid in Vlaanderen
  
EXPOO is er voor de denkers en de doeners, voor de durvers en de dromers. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?   

icoon over expooEXPOO biedt actuele, betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Steeds gebaseerd op onderzoek, cijfers en statistieken; kennis en ervaring van professionals en verhalen en noden van ouders. 

EXPOO ondersteunt de implementatie van nieuwe concepten, tools en methodieken zodat ze verankerd raken in het werkveld. We hebben hierbij aandacht voor impact op lange termijn.

EXPOO helikoptert over het welzijnslandschap en daarbuiten. EXPOO verbindt wat samenhangt en signaleert belangrijke tendensen voor onderzoek en beleid. 

EXPOO is een experimenteerruimte waar nieuwe ideeën en initiatieven vruchtbare grond vinden om te groeien. De wereld staat niet stil dus permanent leren is evident. En samen leer je meer. 

 

Wie is Wie ?

Met een klein team, ingebed in Opgroeien en bijgestaan door een reflectiegroep, bouwt EXPOO mee aan het recht op kansrijk opgroeien voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen.  

Reflectiegroep EXPOO

EXPOO realiseert samen met haar reflectiegroep opvoedings- en gezinsondersteuning. Maak kennis met de functies en de deelnemers van deze groep. 

Partners en netwerken

Voor het verwezenlijken van onze opdrachten, werken we samen met verschillende partners. Internationaal houden we de vinger aan de pols door betrokken te zijn bij een aantal internationale werkingen.

Jaarplanning

EXPOO realiseert haar opdrachten in vijf producten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • Platform kwaliteitsvolle methodieken en interventies: kennis en inzichten over aanpak en ondersteuning van gezinnen, kinderen en jongeren ontsluiten. Hiermee wil EXPOO methodisch en wetenschappelijk onderbouwd werken stimuleren, net als collectieve kennisopbouw en leren.
  • Implementatie en innovatie: EXPOO stelt haar expertise ter beschikking aan organisaties en netwerken bij het innoveren of implementeren van concepten en beleidsbeslissingen, in functie van het ondernemingsplan van Opgroeien. 
  • Knowledgehub: uitbouw van een aantrekkelijke vindplaats vol kwaliteitsvolle resources, materialen, casestudies, documenten, podcasts… Gekoppeld aan kennisdelende acties die het werkveld stimuleren om beschikbare kennis te gebruiken.
  • Investeren in vakmanschap: EXPOO bouwt een bijleeraanbod uit in samenwerking met de Opgroeien Academie met als doel het versterken van competente medewerkers en systemen voor al wie betrokken is in het domein jeugd- en gezinsbeleid.
  • Publicaties en congres: in 2021 vindt het eerste Opgroeien congres plaats, de voortzetting van een lange EXPOO-congrestraditie. Ook de komende jaren organiseert EXPOO met een vaste regelmaat  een congres vol inspiratie en ontmoeting. 

Lees hier het volledige jaarplanpdf bestandJaarplanning2022 web.pdf (1.16 MB)

Ontstaan

Het decreet opvoedingsondersteuning in 2009 was de basis voor de oprichting van EXPOO. Vandaag is EXPOO een team in Opgroeien.