Outreachend werken bij gezinnen met (zeer) lage werkintensiteit

Auteur :

L. Declercq & W. Eerdekens

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Document

In 2017 krijgen 15 Vlaamse organisaties projectmiddelen van de Vlaamse Overheid, armoedebestrijding, om outreachend te werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit. In 10 OCMW’s en 5 vzw’s gaat een outreacher van start.

De Arteveldehogeschool ondersteunt en verbindt deze projecten.  In een lerend netwerk worden expertise en ervaringen uitgewisseld. Via de methodologie Most Significant Change wordt nagegaan waar de projecten nu juist het verschil kunnen maken. Wat is de impact van het project op de doelgroep, de hulpverlener, de organisatie? Wat zijn relevante outcomes?

De verhalen van de deelnemers, de uitwisseling tijdens de bijeenkomsten en onze analyse zijn verwerkt in een rapport en een factsheet. Met het rapport willen wij organisaties en medewerkers inspiratie en tips aanbieden om zelf stappen te zetten in het begeleiden van gezinnen vanuit een outreachende methodiek. Wij willen tevens de brug maken vanuit de projecten naar het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Outreachend werken is één van de werkingsprincipes en een essentiële methodiek om kwetsbare groepen op een proactieve manier te bereiken en zo aan hun rechten te doen komen. Het rapport heeft dan ook voor alle GBO-werkingen relevantie. Het biedt iedereen actief in GBO zowel op praktijk- als beleidsniveau een rijk aanbod aan concrete voorbeelden en tips om outreachend aan de slag te gaan.