Ouders informeren en betrekken bij voorlezen

Probeer als professional ook ouders te betrekken bij het voorlezen. Breng voorlezen onder hun aandacht, nodig hen eens uit om een voorleesmoment bij te wonen of om zelf te komen voorlezen. Stimuleer hen om thuis ook voor te lezen!

Positief verhaal

Voorlezen is fijn en gezellig. Kinderen genieten van de aandacht wanneer ze samen met hun ouders in boeken kijken, luisteren en praten. Niets moet en alles kan. Er zijn veel goede manieren om voor te lezen. Die positieve boodschap staat centraal. Samen genieten van boeken kan ouders die opvoedingsproblemen ervaren, zelfvertrouwen geven in de relatie met hun kind.

Vaders voor lezen

Lezen heeft het imago een typische vrouwenbezigheid te zijn. In de leesopvoeding krijgen kinderen bovendien weinig met mannelijke rolmodellen te maken: vaders lezen minder vaak voor dan moeders, praten minder vaak met hun kinderen over boeken, nemen hun kinderen minder vaak mee naar de boekhandel of bibliotheek, geven minder vaak boekentips, doen minder vaak een boek cadeau en lezen minder vaak zelf een boek in het bijzijn van hun kind. Ook op school en in de bibliotheek zijn leesopvoeders overwegend vrouwen. Verder blijkt uit onderzoek dat vaders en moeders hun eigen, unieke manier van voorlezen hebben. Daarom is het van belang dat beiden aandacht besteden aan de leesopvoeding. Het voorbeeld van een lezende vader heeft vooral een grote invloed op hun zoons. Zo kunnen vaders bijdragen aan het voorkomen van een leesachterstand bij jongens.
Lees hier meer over het belang van vaders voor de leesopvoeding van kinderen.

Voorlezen als insteek voor ouderbetrokkenheid

Voorlezen biedt mooie kansen om ouders op een positieve manier te betrekken bij je organisatie. In heel wat scholen en kinderdagverblijven bijvoorbeeld, komen (groot)ouders voorlezen. Maar er zijn ook andere manieren om ouders te betrekken: door boeken een zichtbare plek te geven in je organisatie, door met ouders te praten over wat je samen met hun kinderen leest of door bijvoorbeeld verteltassen met boeken mee te geven naar huis. In moeder- en vadergroepen kan je ouders intensiever gaan begeleiden rond voorlezen zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen met andere ouders en vertrouwen krijgen om hun kinderen te ondersteunen in de leesopvoeding.

Ouderbetrokkenheid stond centraal tijdens de Voorleesweek 2020. Lees hoe onder meer bibliotheken en scholen werken aan meer interactie met ouders.