Ouders in perspectief. Theoretische onderbouwing en evaluatie van vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Auteur :

K. Nys

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Dit onderzoeksproject omvat de theoretische onderbouwing en de evaluatie van vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. We werkten daarvoor samen met vzw De Keerkring, een centrum voor opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten staan de ervaringen, bekommernissen en vragen omtrent opvoeden en andere aspecten van het leven van de deelneemsters centraal.

We onderzochten de uitkomsten van het groepswerk én de processen en de context waarbinnen het groepswerk in de praktijk vorm krijgt. We observeerden groepsbijeenkomsten (7 reeksen van 6 tot 18 bijeenkomsten) en namen schriftelijke vragenlijsten af die peilen naar de ervaren steun en spanning, de opvoedingsbelasting, de ouderlijke stress. Daarnaast namen we ook interviews af van de deelneemsters, de afhaaksters, de ondersteuningsmoeders, de groepsbegeleidsters, de directie en de sociale sleutelfiguren.

Globaal genomen zijn de bevindingen positief. De beoogde doelgroep wordt bereikt en eens de instap gemaakt, is het merendeel van de deelneemsters op de helft of meer van de bijeenkomsten aanwezig. Vooral ‘overmacht’ (bv. ziekte, andere afspraak) belemmert hun aanwezigheid.

Voor het merendeel van de deelneemsters komt het groepswerk tegemoet aan hun vragen en verwachtingen. Ze waarderen het werk en de opstelling van de groepsbegeleidsters. Ze ervaren de groepsbegeleidsters veelal begripsvolle en steungevende vertrouwenspersonen.

De uitkomsten van het groepswerk zijn veelbelovend. Zo zijn de stress en belasting die de deelneemsters bij het opvoeden van hun kinderen ervaarden verminderd. Hun sociale netwerk werd groter en ook hun woon-, werk- en financiële situatie ging er voor heel wat deelneemsters op vooruit. Sociale sleutelfiguren, waaronder regioverpleegkundigen en hulpverleners, bevestigen ook grotendeels deze positieve evolutie. De vaststelling dat zich niet alleen op deelneemstersniveau, maar ook binnen de lokale gemeenschap betekenisvolle veranderingen aftekenen (bv. beeldvorming over maatschappelijk kwetsbare gezinnen), overtuigt ons van de kracht van dit groepswerk.

Reageer op dit artikel
1 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.